Plumbing
Updated: 6/21/2018
Plumbing
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Description

Plumbing is a system of connected pipes, valves and tanks used to move gases and liquids around buildings. Systems could include heating and cooling, drinking and wasted water. Plumbing systems are very important to public health as they provide clean drinking water and take away potentially harmful waste water.

Storyboard Text

  • INŠTALATÉRSTVO Vodoinštalácia je systém pripojených potrubí, ventilov a nádrží používaných na premiestňovanie plynov a kvapalín do budov a okolo nich. Systémy zahŕňajú vykurovanie, chladenie, pitnú a odpadovú vodu. Vodoinštalačné systémy sú veľmi dôležité pre verejné zdravie, pretože poskytujú čistú pitnú vodu a odoberajú potenciálne škodlivé odpadové vody.
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family