https://sbt-test.azurewebsites.net/bg/създайте/резюме-на-синтез-листове

Какво представлява работен лист за синтез на резюметата?

Обобщеният работен лист за синтез изисква от студентите да перифразира ключовата информация, да анализира значението на тази информация и да синтезира или да направи заключение за тази информация. Шаблоните по-долу са предназначени да помогнат на студентите да синтезират информацията, която черпят от различни източници.


Защо те са важни и как се използват най-добре?

Обобщеният синтез се основава на повече от един източник на информация, за да се анализира информацията и да се стигне до заключение. Обобщените задачи за синтез могат да се използват за изготвяне на прегледи на литература, статии или оценки на източника. Те могат да се използват и в синтетични статии, където студентите трябва да пишат по една тема, докато се четат от широк кръг източници.


Обобщаващ работен лист за синтез

За да направите работен лист за синтез на резюме, кликнете върху бутона "Използване на този шаблон" по-долу. След като сте в създателя на Storyboard, кликнете върху всеки от елементите в шаблона, за да ги промените, така че да отговарят на вашите нужди. Когато приключите, натиснете "Запиши" и следвайте инструкциите. Можете да отпечатате работния лист от следващия екран или той да бъде запазен в профила ви.


Честит Създаване!


Вижте всички шаблони на работния лист!
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://sbt-test.azurewebsites.net/bg/създайте/резюме-на-синтез-листове
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.