https://sbt-test.azurewebsites.net/bg/articles/b/бизнес-инфографика-водачи

Бизнес ИнфографикаИнфографски Шаблони

Създайте Безплатна Инфографика


Инфографиката е най-добрият начин да се обясни сложната информация или данни по разбираем и визуален начин. Създайте безплатна инфографика днес, използвайки един от шаблоните по-горе или започнете от самото начало!Чети Повече

Комуникационна Инфографика

Създайте Комуникационна Инфографика


Професионалната комуникация е един от най-трудните умения на работното място за овладяване. Дали комуникирането с вашите служители, надзорници или колеги, изразяването на вашите мнения и идеи по разбираем начин е изключително трудно. Създайте безплатна инфографика, за да съобщите идеите си на работното място и да намалите грешките, свързани с неправилната комуникация днес!

Чети Повече

Инфографика, Ориентирана към Потребителя

Създайте Инфографика, Ориентирана към Потребителя


Дизайнът, ориентиран към потребителя (UCD), е процес на разработване на продукт, основан на нуждите и желанията на потребителя. Това е практиката разработчиците на продукти да се поставят в обувките на потребителя и постоянно да се питат как ще се възползват потребителите от работата, която правя? Дизайнът, насочен към потребителя, е най-добрият начин да се уверите, че работата ви е ценна и решава проблемите, които вашите потребители имат.Чети Повече

Инфографика за Развитие на Продуктите

Създайте Инфографика за Развитие на Продуктите


Разработването на продукт изисква огромно количество работа в екип и междуведомствена комуникация. Обикновено всеки отдел има собствено виждане за това, какво е планът за развитие на продукта и как ще изглежда или функционира крайният продукт. За да създадете съответствие между екипите, направете безплатна инфографика за развитие на продукта, за да споделите с вас колегите си днес!Чети Повече

Инфографика за Дизайнерско Мислене

Създайте Инфографика с Мисли за Дизайн


Дизайнерското мислене е процесът на сътрудничество, чрез който разработчиците на продукти и дизайнерите работят, за да разберат по-добре нуждите, целите и проблемите на своите потребители и след това да проектират продукта с тази информация. Целта на дизайнерското мислене е да се разработят иновативни решения за решаване на проблеми, които може да не са първоначално очевидни и след това да се прилагат тези решения за реални проблеми на продукта.Чети Повече

Инфографика на ИТ Стратегията

Създайте ИТ Инфографика


Често има разминаване между ИТ отделите, отколкото с всеки друг отдел. Това прекъсване може да навреди на производителността на бизнеса и не улеснява междуведомственото сътрудничество. Създаването на инфографика за ИТ екипа, за да общуват с други хора, е чудесен начин да се прекъснат комуникационните бариери и да се вдъхнови екипната работа в различни отдели.Чети Повече

Agile Infographics

Създайте Agile Infographic


Подвижното развитие е модерният стил на разработване на продукти, който разделя големите проекти на отделни, дискретни задачи, насочени към постигане на определена цел на продукта. Една от основните цели на гъвкавото развитие е постоянното тестване, анализиране и повторение на продукта, за да се адаптира към нуждите на крайния потребител. Създаването на инфографика за вашия гъвкав процес е най-добрият начин да приложите гъвкавостта си с екипа си.

Чети Повече

Процес и Процедура Инфографика

Създайте Инфографика на Процеса


Създаването и документирането на процеси и процедури обикновено не е любима част от тяхната работа. Този вид документация често е суха, трудно се проследява, но е необходима и за обяснение на най-добрите практики. Заплетете екипа си и превърнете вашия процес или процедура в колоритен и лесен за следване инфографика!Чети Повече

Докладвайте Инфографика

Създайте Отчет за Инфографика


Почти всяка работа изисква създаването на някакъв вид доклад. Често докладът е прост, ясен и лесен за разбиране за създателя, но е труден за всички останали. Създаването на инфографика за отчетите Ви е чудесен начин да илюстрирате доклада и констатациите си пред аудиторията по лесно смилаем начин.

Чети Повече

Инфографика за Казуси

Създайте Инфографика с Казус


Казусите са задълбочени проучвания на определена тема, концепция или идея. Целта на казуса е да се анализира дадена ситуация и да се разберат всички възможни резултати и какви фактори могат да се използват за предсказване или насочване. Казусите често включват голямо количество тежки и сложни данни, което означава, че най-добрият начин да покажете заключенията си е да направите инфографика.Чети Повече

Финансова Инфографика

Създайте Финансова Инфографика


Опитът да се обясни сложната финансова ситуация на тези, които не са запознати с финансовите термини или концепции, не е лесна задача. Често хората могат да бъдат сплашени от сложен звуков финансов език и автоматично да го настроят. Използването на инфографика за обяснение на финансовите ситуации е чудесен начин да завладеете обикновено необвързана аудитория!Чети Повече

Бюджетна Инфографика

Създайте Бюджетна Инфографика


Показването на настоящи или потенциални инвеститори как сте изразходвали или планират да харчат парите си е изключително важен аспект на всеки бизнес. Може да е трудно да разбиете бюджета си по лесен за разбиране и смилаем начин, но създаването на инфографика е чудесен начин да направите това. Създайте безплатен инфографика днес и впечатли инвеститорите си!

Чети Повече

Инфографика за Прогрес

Създайте Инфографска Лента за Прогрес


Лентите за напредъка са чудесен начин да споделите с екипа си, че са на път да постигнат голяма цел или цел. Лентата за напредък се движи малко по малко с всяко постижение, направено от всеки член на екипа, като ги приближава до целта. Създаването на инфографика с ленти за напредък е най-добрият начин да подравните екипа си към обща цел и да улесни сътрудничеството между служителите за постигането му.Чети Повече

Инфографика за Обслужване на Клиенти

Създайте Инфографика за Обслужване на Клиенти


Без значение какъв е вашият продукт или услуга, почти всички предприятия имат елемент на обслужване на клиентите. Осъществяване на Вашето обслужване на клиентите като положително и запомнящо се преживяване е невероятен начин да развиете своя бизнес и пазарен дял. Създаването на инфографика за екипите за обслужване на клиенти и за обслужване на клиенти е чудесен начин да им покажете как да представят позитивен опит за обслужване на клиентите и показва ползите, които ще има за компанията.Чети Повече

Инфографика Персона

Създайте Persona Infographic


Потребителят или купувачът е фиктивен прототип на една от вашите подгрупи на клиента. Продуктите често имат драстично различни видове потребители или потребители, а персона е начин за категоризиране на всеки тип купувач в едно цяло. Личността на потребителя има типични мотивации, борби и цели, свързани с вашия продукт или услуга.Чети Повече

Карта на Пътешествието Инфографика

Създайте Инфографска Карта за Пътуване


Пътуващите карти са истории за взаимодействието на потребителите или клиентите с вашия продукт. Обикновено карта на пътуването включва потребителя, който има проблем, търсейки решение, което се намира във вашия продукт като решение, използвайки вашия продукт и в крайна сметка първоначалният им проблем се облекчава.Чети Повече

Инфографика на Потребителския Интерфейс

Създайте UI Инфографика


Чист и модерен потребителски интерфейс е необходим, когато се опитвате да подобрите процента на реализация на страниците. Ако новите потребители не са доволни от оформлението на страницата ви, те бързо ще напуснат и никога няма да се върнат. Създаването на инфографика на потребителския интерфейс за тестване и насочване на идеи към колегите е чудесно място за започване.

Чети Повече

Инфографика на Потребителския Опит

Създайте UX Инфографика


Създаването на опростена и ефективна UX не е лесна задача. Свързването на визуалния дизайн с дизайна на потребителския ви опит позволява на всички отдели и членове на екипа да гледат UX от същата перспектива. Инфографиката на UX илюстрира ясни стъпки в потребителския ви опит и ги описва по лесен и разбираем начин.Чети Повече

Технологии и ИТ Инфографика

Създайте Техническа Инфографика


Не е необичайно някои да се почувстват интимни, когато са изправени пред сложни технически ситуации. Изглежда, че в повечето компании има голямо разминаване между техническите отдели и всеки друг отдел. Чудесен начин за преодоляване на тази празнина е създаването на техническа инфографика, която позволява на нетехнологичните членове на екипа лесно да разбират сложни технически решения.Чети Повече

Инфографика на Процеса на Проектиране

Създайте Инфографика на Процеса на Проектиране


Преди да въведете усилията и часовете, които действително работят за проектирането на вашия продукт, най-добре е първо да създадете визуално описание на вашия план за процес на проектиране. Създаването на инфографика, която очертава процеса на проектиране и обсъждането му с екипите ви, създава привеждане в съответствие и обединява всички отдели към една обща цел.Чети Повече

Видео Маркетинг Инфографика

Създаване на Видео Маркетинг Инфографика


Видео маркетингът е най-добрият начин да уловите потенциални нови потребители и да ги запознаете с продукта си. Това е забавна и завладяваща маркетингова тактика, която интригува зрителите и изобразява реалните употреби на вашия продукт. Създаването на инфографика, която или да илюстрира успеха на видео маркетинга, или да насочи идеята към инвеститор или колеги, е чудесен начин да започнете.Чети Повече

Пътна Карта на Продукта Инфографика

Създайте Пътна Карта на Продукта Infographic


Пътната карта на продукта е визуално описание на процеса на разработване на продукта във времето. Той очертава какво прави вашият продукт и защо потребителите биха го купували, както и стратегии за подобряване на вашия продукт с течение на времето и запазване на конкурентоспособността на вашия пазар.Чети Повече

Бизнес Цели Инфографика

Създайте Инфографика


Когато създавате или поддържате успешен бизнес, е важно да посочите ясно бизнес целите си. Когато всеки член на вашата организация разбира вашите бизнес цели, тогава е налице пълно изравняване, тъй като всеки работи за постигане на същите цели.Чети Повече

План за Действие Инфографика

Създайте План за Действие Infographic


План за действие е подробен и конкретен списък от действия, които са необходими за постигане на една или няколко цели. Създаването на план за действие позволява на екипа да остане фокусиран върху крайната цел. Той също така позволява лесно делегиране и разделяне на задачите, така че всеки член знае точно за какво са отговорни.Чети Повече

Бизнес План Инфографика

Създайте Бизнес План Infographic


Бизнес планът е документ, който ясно очертава целите и задачите на бизнеса и ясно посочва техните стратегии за това как планират да ги постигнат. Документът може да приема много различни форми или форми, като например писмо, PowerPoint или инфографика .Чети Повече

Инфографика на Pitch Deck

Създайте Инфографика на Pitch Deck


Теренът е презентация, която включва кратък преглед на вашия продукт, бизнес модел, маркетингов план и възможности за инвестиции или закупуване. Целта на тестовата палуба е да привлече инвеститорите в предоставянето на средства или да убеди потребителите да купуват продукта.Чети Повече


Създайте Безплатна Инфографика  


Ценообразуване

Само на месец за потребител!

/месец

таксувани ежегодно

Вижте Пълната Ценова Страница

Помощ Storyboard That!

Търсите Още?

Разгледайте останалата част от нашите бизнес статии и ресурси!

Всички бизнес ресурси | Ресурси за бизнес стратегия | Маркетингови ресурси | Ресурси за графичен дизайн | Ресурси за разработване на продукти | Обучение и ресурси за човешки ресурси | Ресурси на филми | Видео маркетинг ресурси


Специални издания


БизнесРазработване на продуктиПерсониКарти за пътуване с клиентиКадриИнфографикаВидео маркетингФилмКомикси

Започнете Безплатната ми Пробна Версия
Започнете Безплатната ми Пробна Версия
https://sbt-test.azurewebsites.net/bg/articles/b/бизнес-инфографика-водачи
© 2020 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.
Разгледайте Нашите Статии и Примери

Опитайте Нашите Други Сайтове!

Photos for Class - Търсете School-Safe, Creative Commons Снимки! ( Дори и цитира за теб! )
Quick Rubric - лесно да правите и да споделяте страхотно търсят рубрики!
Предпочитате друг език?

•   (English) Infographic Articles and Guides   •   (Español) Infografías de Negocios   •   (Français) Infographie de L'entreprise   •   (Deutsch) Geschäfts-Infografiken   •   (Italiana) Infografica Aziendale   •   (Nederlands) Zakelijke Infographics   •   (Português) Infografia de Negócios   •   (עברית) אינפוגראפיה עסקית   •   (العَرَبِيَّة) الرسوم البيانية للأعمال   •   (हिन्दी) बिजनेस इन्फोग्राफिक्स   •   (ру́сский язы́к) Бизнес Инфографика   •   (Dansk) Business Infographics   •   (Svenska) Business Infographics   •   (Suomi) Business Infographics   •   (Norsk) Business Infographics   •   (Türkçe) İş Infographics   •   (Polski) Infografiki Biznesowe   •   (Româna) Business Infographics   •   (Ceština) Obchodní Infografiky   •   (Slovenský) Obchodné Infografiky   •   (Magyar) Üzleti Infographics   •   (Hrvatski) Poslovna Infografika   •   (български) Бизнес Инфографика   •   (Lietuvos) Verslo Infografija   •   (Slovenščina) Poslovna Infografika   •   (Latvijas) Biznesa Infogrāfija   •   (eesti) Äriinfograafia