https://sbt-test.azurewebsites.net/bg/lesson-plans/задаване-на-цели


Настройване на Плановете за Уроци по Цели


Разбирането и усвояването на правилните техники за определяне на цели ще помогне на учениците ефективно да усъвършенстват интересите и желанията си. Да бъдете мотивирани да постигнете дългосрочни цели е пречка, която всички индивиди трябва да постигнат, за да постигнат желания резултат. Сънят е цел без план за действие, но мечтите могат лесно да станат постижими цели. Следвайки формата на SMART цели, учениците ще могат да развиват своите цели и да разбират факторите, които се стремят към постигането им.

Студентски дейности за Задаване на ЦелиПоставяне на цели

Независимо дали искат да го признаят или не, всички ваши ученици искат да успеят във вашата класна стая. Намирането на кариера, която им харесва и която ги подкрепя финансово, е дългосрочна цел, която повечето студенти имат. За някои това може да не е цел, а просто желание. Желанието е желание без план за действие за постигането му. За да получат тази желана работа, те ще трябва да изпълнят други средни и краткосрочни цели. Този план за действие е една от стъпките в SMART цел: създаване на реалистичен начин за постигане на вашите цели и превръщането на една мечта в реалност.

Целите на SMART са специфични и подлежащи на измерване, като имат план за действие с реалистични очаквания във времевата рамка. Всички тези компоненти работят заедно за постигане на целите. Когато учениците знаят как могат да постигнат целите си, те изграждат вътрешна мотивация. Краткосрочните цели се издигат до средния диапазон и в крайна сметка учениците ще се окажат завършени в дългосрочен план. Надяваме се, че когато достигнат тази дългосрочна цел, те вече имат друг голям резултат от картината, превръщайки първоначалната дългосрочна цел в част от новия план за действие. Изброените по-горе дейности засягат тази учебна цел и ще спомогнат за изграждането на това мислене във вашите ученици.

Основни въпроси за поставяне на цели

  1. Какво е SMART цел?
  2. Какви са различните видове цели?
  3. Какво е прогресия на целта и защо е важно?

Допълнителни идеи за планиране на урок по определяне на цели

  1. SMART Scenario - прочетете на учениците сценарий на някой, който иска да постигне нещо, но се нуждае от помощ. Накарайте учениците да създадат SMART цели, които да им помогнат да го постигнат.
  2. Разлика между желание и цел - Накарайте учениците да направят сравнителна и контрастна картина с разликите между желание и цел.
  3. Накарайте учениците да се различават от реалистични спрямо нереалистични цели.
Присвояване на Изображения
  • Diploma • NosLidawiki • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • movie • Sweetie187 • Разрешително Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Не забравяйте да проверите всички наши ресурси на страницата за здраве и уелнес!
*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://sbt-test.azurewebsites.net/bg/lesson-plans/задаване-на-цели
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.