Въпроси относно дистанционното обучение? Натисни тук

Play with Scenes
Актуализирано: 10/2/2019
Play with Scenes
Този разказвач е създаден с StoryboardThat .com
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:

Storyboard That Като Комикси

От Анна Уорфийлд

Комиксът е визуална история, разказана чрез изображения. Думите често се използват в комбинация от ономатопия, разказ и текстови мехурчета. Изображенията са единични сцени и се проявяват промени в действието или местоположението чрез използване на няколко клетки. Комиксите получават името си от думата "смешно". Не всички комикси са хумористични, но името започва с политически карикатури и други изображения, отпечатани във вестници, които често са хумористични ...
Check out some of our other educational blog posts!


Описание на Статията

When making comic strips, there are many different ways you can use SBT scenes!

Текст на Статията

Създадени са над 14 милиона разказвачи
Storyboard That Family