Much Ado About Nothing
Актуализирано: 8/13/2019
Much Ado About Nothing
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
The Three Types of Irony

Три Вида Ирония

От Ребека Рей

Искате ли вашите ученици да разберат 3 вида ирония в литературата? Искате ли вашите ученици да могат сами да идентифицират и обясняват иронията? Искате ли да се наслаждават на учението за иронията? Тогава сте стигнали на правилното място! Тук на Storyboard That Разработихме няколко стихотворения, които да ви помогнат да преподавате на трите вида ирония. Ако наистина искате вашите ученици да научат концепцията, проверете дейностите по-долу, които ще ги накарат да създадат свои собствени сценарии на ирония или намирането на примери от сегашното ви звено!


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Situational Irony and Verbal Irony with Benedick and Beatrice in Much Ado About Nothing

Текст на Статията

  • Much Ado About Nothing by William Shakespeare Verbal and Situational Irony
  • Situational Irony
  • Everyone thinks Benedick is boring...
  • Verbal Irony
  • Benedick and Beatrice are at a costume ball. She pretends she doesn't know it's him and makes rude comments about him to his face.
  • Benedick says he will never fall in love; however, he later falls in love with Beatrice.