Карта на Пътуващите с Клиенти
Актуализирано: 6/6/2018
Карта на Пътуващите с Клиенти
Този разказвач е създаден с StoryboardThat .com
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Customer Journey Mapping

Карта на Пътуващите с Клиенти

Customer Journey Mapping is an extremely effective way to "walk a mile" in your prototypical customers' shoes. Start your map by focusing on a particular problem the customer is having. Acknowledge that this problem exists, and look for ways to solve it. By the end of your map, you should know how your product improves the customer's quality of life and gets rid of their problem. That becomes your sales pitch.
Check out some of our illustrated guides!


Текст на Статията

  • КАРТА НА КЛИЕНТА ЗА ПЪТУВАНЕ Карта на пътуване на клиента показва историята на опита на клиента с вашия продукт. Започва с първоначалния контакт и защо има нужда от вашия продукт и завършва с тях, като използва продукта, за да постигне определен резултат.
Създадени са над 14 милиона разказвачи
Storyboard That Family