Пример за Диаграма KWL - Сезони
Актуализирано: 1/3/2020
Пример за Диаграма KWL - Сезони
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
KWL Lesson Plans

Графики KWL и KWHL

Наташа Лупиани

Графиката KWL е графичен организатор, който записва знания, въпроси и в крайна сметка новопридобити знания. Обикновено се използва от учениците в първи клас, диаграмата KWL е превъзходен инструмент за фокусиране на четенето и събирането на информация


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Таблица на KWL за сезоните. Използвайте този пример KWL диаграма, за да започнете учениците!

Текст на Статията

 • К - Какво знам
 • • Има четири сезона
 • • Пролет
 • • Лято
 • • Падане
 • W - Какво искам да знам
 • • Защо сезоните се променят?
 • • Всички ли имат еднакви сезони?
 • • Колко е дълъг всеки сезон?
 • Л - Какво научих
 • • Имаме сезони заради начина, по който Земята е наклонена по оста си.
 • • Северното полукълбо и Южното полукълбо имат сезони в противоположно време. Когато е лято в единия, в друго е зима.
 • • Всеки сезон е три месеца.
 • • зима