Хелиоцентризма
Актуализирано: 10/4/2017
Хелиоцентризма
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Innovations - Heliocentrism

Хелиоцентризма

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Иновации

Learn more about amazing inventions and discoveries!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Нови Новости - Хелиоцентризъм

Текст на Статията

  • ХЕЛИОЦЕНТРИЗМА Един модел на Вселената, който постави Слънцето в центъра, измислен математически от Николай Коперник. Този модел замени геоцентризма, който постави Земята в центъра.