Състав или не
Актуализирано: 5/26/2017
Състав или не
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:


Описание на Статията

Екранна дъска, която илюстрира какво е и не е композиция

Текст на Статията

  • Композиции
  • Никога няма да изстинеш в космически костюм!
  • Не Композиции
  • Тази клетка съдържа знак, фон и textable. Това определено е композиция
  • Тази клетка има само характер, тя не е композиция.
  • Тази клетка има само няколко знака в нея. Също така е композиция.
  • Тази клетка не е композиция, въпреки че технически има три обекта в нея. Това е как изглежда измамата.