Електричество
Актуализирано: 10/4/2017
Електричество
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Innovations - Electricity

Electricity

Storyboard That на Снимката Енциклопедия на Иновациите

Learn more about amazing inventions and discoveries!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Какво е Електричество Кой Открива и Произвежда Електроенергия

Текст на Статията

  • ЕЛЕКТРИЧЕСТВО Електричеството е форма на енергия от движението на заредените частици. Производството и предаването на електроенергия на голям мащаб революционизира комуникацията, производството и развлеченията.
  • електрически Превозно Средство