Напояване
Актуализирано: 6/6/2018
Напояване
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Innovations - Irrigation

Напояване

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Иновации

Научете повече за невероятни изобретения и открития!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Напояване | Напояването е нововъведение, което доведе до това човечеството да може редовно да култивира култури, храни и добитък и по този начин да стане цивилизовано. Напояването осигури стабилно снабдяване с храна както за хората, така и за добитъка и даде възможност на хората да обитават части от земята, които естествено не растат с основни ресурси.

Текст на Статията

  • НАПОЯВАНЕ Напояването е нововъведение, което доведе до това човечеството да може редовно да култивира култури, храни и добитък и по този начин да стане цивилизовано. Напояването осигури стабилно снабдяване с храна както за хората, така и за добитъка и даде възможност на хората да обитават части от земята, които естествено не растат с основни ресурси.