Кислород
Актуализирано: 10/4/2017
Кислород
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Innovations Visual Encyclopedia

Кислород

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Иновации

Learn more about amazing inventions and discoveries!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Текст на Статията

  • КИСЛОРОД Кислородът е елемент, който се намира като газ при стайна температура. Той съставлява 21% от състава на атмосферата. Откриването на този елемент ни даде по-добро разбиране за химическите реакции, по-специално за изгарянето и дишането. Дишането е химическа реакция, която е от съществено значение за живота.