Хартия
Актуализирано: 12/24/2018
Хартия
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Innovations - Paper

Хартия

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Иновации

Научете повече за невероятни изобретения и открития!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Хартия | Хартията е изобретана в Китай около 100 пр.н.е. Употребата му се разпространяваше през война и през Пътя на коприната. Хартията се използва всеки ден в къщата, в бизнеса, в училището и т.н., и това е материалът, на който нашата история е написана и запазена.

Текст на Статията

  • ХАРТИЯ Документът е изобретен в Китай около 100 г. пр. Хр. Употребата му се разпространява чрез война и през Пътя на коприната. Хартията се използва всеки ден в къщата, в бизнеса, в училище и т.н., и това е материалът, върху който е написана и запазена нашата история.