Hot Air Balloon
Актуализирано: 6/21/2018
Hot Air Balloon
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Innovations - Hot Air Balloon

Балон с Горещ Въздух

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Иновации

Научете за нововъведенията със стиловете!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

A hot air balloon is a lighter-than-air aircraft that consists of a balloon full of heated air with a basket underneath. The air is heated in most cases using an open flame.

Текст на Статията

  • БАЛОН С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ Балонът с горещ въздух е въздухоплавателно средство, по-леко от въздуха, което се състои от балон, пълен с нагрят въздух, с кошница отдолу. Въздухът се нагрява в повечето случаи с помощта на открит пламък.