LHC
Актуализирано: 6/21/2018
LHC
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Innovations - Large Hadron Collider

Голям Адронен Колайдер

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Иновации

Научете за нововъведенията със стиловете!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Големият адронен колайдер (LHC) е най-мощният и най-голям колектор на частици в света. Той се състои от подземен пръстен с дължина 27 километра и четири детектора за големи частици.

Текст на Статията

  • ГОЛЯМ ХАДРОНЕН СНАРЯД Големият адронен колайдер (LHC) е най-мощният и най-голям колектор на частици в света. Той се състои от подземен пръстен с дължина 27 километра и четири детектора за големи частици.