Nuclear Power
Актуализирано: 6/21/2018
Nuclear Power
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Innovations - Nuclear Power

Ядрената Енергия

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Иновации

Научете повече за нововъведенията чрез историите!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Nuclear power is the use of nuclear reactions to release energy from the nuclei of atoms. It is used to generate heat, which can be harnessed in the nuclear power plant to generate electricity.

Текст на Статията

  • ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ Ядрената енергия е използването на ядрени реакции за освобождаване на енергия от ядрата на атомите. Използва се за генериране на топлина, която може да бъде използвана в атомната електроцентрала за генериране на електричество.