Smartphone
Актуализирано: 6/21/2018
Smartphone
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Innovations - Smartphone

Smartphone

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Иновации

Научете за нововъведенията със стиловете!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Smartphones are mobile phones that also can perform many of the functions of a computer such as email, photographs, and internet access. Many modern smartphones have a touchscreen interface, an operating system, and the capability to run third party apps.

Текст на Статията

  • СМАРТФОН Смартфоните са мобилни телефони, които също могат да изпълняват много от функциите на компютъра като имейли, снимки и достъп до интернет. Много съвременни смартфони имат интерфейс със сензорен екран, операционна система и възможност за стартиране на приложения от трети страни.