The Radio
Актуализирано: 6/21/2018
The Radio
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Innovations - Radio

Радио

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Иновации

Научете повече за нововъведенията със сценарии!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Radio is technology that uses electromagnetic radio waves to transmit and receive information. Radio waves can be used for one-way broadcasting or two-way communication.

Текст на Статията

  • RADIO Радиото е технология, която използва електромагнитни радиовълни за предаване и получаване на информация. Радиочестотите могат да се използват за еднопосочно или двупосочно предаване.
  • НА ВЪЗДУХА
  • SBT FM