Appositives
Актуализирано: 12/18/2020
Appositives
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Moody Teen

Практика по граматика с Storyboard That

От Катрин Докимо

За много ученици основното разбиране на граматиката идва от "чуване" на писмен текст в главите им. Ако попитате ученик как е забелязал граматична грешка, често се казва, че "не звучи добре". За договореностите по въпросите на глагола, контракциите, пунктуацията и други основни граматични теми, тази стратегия е доста ефективна. Въпреки това, за по-сложната граматика, изисквана в английския език или английски език на колежа, "слушането" вече не е достатъчно. Идентифицирането на модификаторите, видовете фрази и части от изречението изисква интелектуално разбиране на темата.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Teach grammar concepts, like appositives, with comics! Help students understand advanced grammar with ease.

Текст на Статията

  • APPOSITIVE
  • A noun or noun-phrase that renames another noun
  • EXAMPLE 1
  • EXAMPLE 2
  • EXAMPLE 3
  • The slithering animal, a snake, moved across the bathroom floor.
  • Clover, a dog, always caused a stir in the neighborhood.
  • A moody teenager, Greg was excused from dinner early.