Discussion Storyboard - ES - Mold Growth
Актуализирано: 12/22/2020
Discussion Storyboard - ES - Mold Growth
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Science Discussions Lesson Plans

Научна Дискусия

От Оливър Смит

Дискусионната дъска е разказвачка, която е предназначена да насърчи дискусията в класната стая. Всяка разкадровка е ситуация или въпрос, който е сдвоен с визуални и различни гледни точки върху ситуацията. На най-основното ниво те ще покажат проблем с фиктивни студенти, които дават своето мнение по проблема. Обикновено поне един от героите ще даде научно приетата гледна точка, а другите герои ще дадат погрешни схващания.
Check out some of our other educational articles!


Описание на Статията

Mold Growth Discussion Template Example | Elementary discussion storyboards

Текст на Статията

 • Who do you think is correct?
 • 
 • 
 • I think the mold will grow faster in a cold place, like the refrigerator.
 • I think the mold will grow faster in a warm place, like next to a radiator.
 • I think the bread will only grow mold on it if it is left somewhere bright and sunny.
 • I don't think it matters where you put the bread. The mold will grow the same everywhere.
 • The students are wondering about the best environment for mold to grow on bread.
 • Sara
 • Chelsea
 • Jose
 • Curtis