Aristotle's Characteristics of a Tragic Hero Template
Актуализирано: 2/26/2019
Aristotle's Characteristics of a Tragic Hero Template
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Hamlet Play Lesson Plans

Трагичният Герой

От Ребека Рей

Той ни очарова да гледаме как хората се провалят. Може би това е, което прави един трагичен герой толкова завладяващ и вълнуващ. Трагичните герои могат да се видят в телевизията, киното и литературата. От решаващо значение е да се определи този архетип и да се разбере как те влияят на заговор. Чрез използването на разкази, учениците създават забавен и интерактивен начин за интернализиране на концепцията и изграждане на рамка за откриване на трагичните герои в цялата литература.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Aristotle's Characteristics of a Tragic Hero template | Teaching the Tragic Hero Archetype

Текст на Статията

 • HAMARTIA
 • HUBRIS
 • PERIPETEIA
 • The flaw that causes the hero's downfall.
 • ANAGNORISIS
 • Excessive pride
 • NEMESIS
 • A reversal of fortune
 • CATHARSIS
 • The moment when the hero makes a critical discovery
 • A fate that cannot be avoided
 • The feeling of pity or fear the audience experiences after the hero's fall.