Въпроси относно дистанционното обучение?

Cause and Effect in Plot - Template
Актуализирано: 2/26/2019
Cause and Effect in Plot - Template
Този разказвач е създаден с StoryboardThat .com
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:

Преподаване и Причина

От Ребека Рей

Голяма част от всяка история е причината и следствието, които се случват, особено по време на конфликта и нарастващите действия. Дали изследването на ефектите върху главния герой или върху самия парцел, съществен елемент в разбирането на литературата е връзката между действията или събитията и техните резултати, включително избор и последствия.
Check out some of our other educational articles!


Описание на Статията

Teach cause and effect with this graphic organizer template! Students will create a cause and effect diagram for any piece of literature

Текст на Статията

  • Cause
  • Effect
Създадени са над 15 милиона раскадровки
Storyboard That Family