Tragic Hero Activator Worksheet
Актуализирано: 2/26/2019
Tragic Hero Activator Worksheet
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Hamlet Play Lesson Plans

Трагичният Герой

От Ребека Рей

Той ни очарова да гледаме как хората се провалят. Може би това е, което прави един трагичен герой толкова завладяващ и вълнуващ. Трагичните герои могат да се видят в телевизията, киното и литературата. От решаващо значение е да се определи този архетип и да се разбере как те влияят на заговор. Чрез използването на разкази, учениците създават забавен и интерактивен начин за интернализиране на концепцията и изграждане на рамка за откриване на трагичните герои в цялата литература.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Tragic Hero Worksheet for examples, definition and characteristics | Teaching the Tragic Hero Archetype

Текст на Статията

  • LIST
  • List heroes you know from literature, TV, and movies.
  • HEROES
  • List Heroes
  • VILLAINS
  • TRAGIC HEROES
  • DEFINE
  • Using the list from above, create your own definition of this character using common attributes they possess.
  • Define Heroes
  • Define Villains