Въпроси относно дистанционното обучение? Натисни тук

Discussion Storyboard - Blank
Актуализирано: 4/5/2020
Discussion Storyboard - Blank
Този разказвач е създаден с StoryboardThat .com
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Погрешно Схващане и Концептуално Разбиране в Науката

Погрешно Схващане и Концептуално Разбиране в Науката

От Оливър Смит

Важно е да не гледаме на нашите ученици като на празни съдове или празни плочи, когато влизат в нашите класни стаи. Студентите са пълни със собствени идеи и теории за света. Някои от тях са правилни, а някои от тях не са съгласни с настоящите доказателства и съгласуваното мислене в рамките на дадена тема. Често като преподаватели, ние не можем да оценим широкия и разнообразен опит, който нашите ученици са имали и ефекта, който това може да има върху това, как смятат, че Вселената работи. Студентите имат погрешни схващания по всички предмети, но това е особено вярно в науката.


Научна Дискусия

Научна Дискусия

От Оливър Смит

Дискусионната дъска е разказвачка, която е предназначена да насърчи дискусията в класната стая. Всяка разкадровка е ситуация или въпрос, който е сдвоен с визуални и различни гледни точки върху ситуацията. На най-основното ниво те ще покажат проблем с фиктивни студенти, които дават своето мнение по проблема. Обикновено поне един от героите ще даде научно приетата гледна точка, а другите герои ще дадат погрешни схващания.
Check out some of our other educational blog posts!


Описание на Статията

Blank Discussion template | Add in a custom question and four possible student answers. Then let students discuss who is right and why.

Текст на Статията

  • Who do you think is correct?
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis
Създадени са над 14 милиона разказвачи
Storyboard That Family