Frayer Model Template
Актуализирано: 7/17/2019
Frayer Model Template
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Silas Marner Lesson Plans

Използване на Frayer Модели в Класната Стая

Наташа Лупиани

Фрайър Моделът е специфичен тип графичен организатор. Първоначално е създадена през 1969 г., но с широкото използване на графичните организатори в класната стая, тя все още се използва широко днес. Повечето хора са запознати с използването на този тип организатор за изучаване на думи в речника, но могат да бъдат използвани и за повече от това. Графичният организатор Frayer Model е гъвкав и може да се използва в различни степени и предмети, за да помогне на студентите да се основават не само на думи от речника, но и да разширят познанията си за различни понятия.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Frayer Model Template for math, vocabulary, concepts, and more. Use Frayer Model graphic organizers in any subject to help students master the lesson!

Текст на Статията

  • DEFINITIONS
  • CHARACTERISTICS
  • 
  • EXAMPLES
  • WORD / CONCEPT
  • 
  • NON-EXAMPLES
  • 
  •