Otázky týkající se vzdáleného učení?

Hazard Symbols Chart
Aktualizováno: 3/6/2019
Hazard Symbols Chart
Tento scénář byl vytvořen pomocí StoryboardThat .com
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:

Bezpečnost Laboratoře

Oliver Smith

Aby naši studenti mohli v laboratoři provádět praktickou práci, je nezbytné důkladné porozumění laboratorním bezpečnostním postupům. Studenti rádi dokončují praktickou práci a mohou se hodně naučit z praktických činností. Je to efektivní způsob, jak učit princip vědeckého bádání, rozvíjet dovednosti studentů v měření a pozorování a motivovat a zapojovat studenty, ale vždy musí být na prvním místě bezpečnost. Dobrým prvním krokem je zajištění toho, aby všechny praktické činnosti byly pedagogem řádně a důkladně posouzeny z hlediska rizika ještě před zahájením činnosti. Pedagogové by měli udělat experiment nebo demonstraci nejprve před lekcí, aby pochopili všechna rizika.




Check out some of our other educational blog posts!


Storyboard Popis

Hazard Symbols Chart and Hazard Examples. Teach lab safety with comics!

Storyboard Text

 • Hazard Symbol
 • Serious Health Hazard
 • Acute Toxicity
 • Health Hazard
 • Explosive
 • Oxidizing
 • Hazardous to the Environment
 • Flammable
 • Gas Under Pressure
 • Corrosive
 • Any substance that could cause serious chronic health effects, including any carcinogens
 • Any substance that can cause harm or fatality after swallowing it, breathing it in, or after contact with the skin
 • Any substance that can cause irritation and sensitivity on or in the body
 • Any substance that could explode and is unstable
 • Any substance that has an oxidizer and is therefore a fire hazard
 • Any substance that poses a threat to the environment, including danger to aquatic life
 • Any substance that can easily be set alight
 • Any gas or dissolved gas that is being kept at pressure. (This doesn’t mean the gas is dangerous, even normally safe gases come with risks when they are pressurized.)
 • Any substance that can corrode and cause skin or eye damage
 • Example
 • Asbestos
 • Mercury
 • Copper Sulfate
 • Fireworks
 • Bleach
 • Gasoline
 • Ethanol
 • Butane Gas Tank
 • Sodium Hydroxide

Přidělení Obrazu

Bylo vytvořeno více než 15 milionů scénářů
Storyboard That Family