https://sbt-test.azurewebsites.net/he/lesson-plans/יש-לי-חלום-על-ידי-מרטין-לותר-קינג


יש לי תוכניות לשיעור חלומי

פעילויות סטודנטים עבור יש לי חלום

הכומר מרטין לותר קינג ג 'וניור של "יש לי חלום" הנאום הוא מסר חזק לקהילה האפריקאית האמריקאית להיות חזקה להתמיד בתקופה של אי שוויון גדול בארצות הברית.תקציר מהיר של "יש לי חלום" דיבור

"נאום חלום" של המלך מתחיל בהתייחסות למנשר האמנסיפציה כאל "אור גדול של תקווה" לעבדים שחוו עוול: למרות התקווה הזאת, המלך ציין כי נדרשת עבודה נוספת לאפריקאים אמריקנים כדי להיות חופשיים באמת בארצו.

המלך משתמש במטאפורה של בדיקה גרועה כדי לתאר איך אמריקה התעללה באפריקאים אמריקאים, למרות המלים בחוקה האמריקאית ובהכרזת העצמאות המעניקות לכל האנשים את זכויות החיים, החירות והרדיפה אחר האושר.

המלך אומר לקהל כי עכשיו זה הזמן להילחם על הדמוקרטיה ועל אחווה. לא יכול להיות כל פרישה כי זה רק ההתחלה של המאבק. הוא מזכיר למאזיניו כי המאבק חייב להיעשות בכבוד וללא אלימות; אנשים לא צריכים לנקוט בפעולות אלימות, אבל להישאר ממושמע ולהמשיך להתקדם עם המטרה האולטימטיבית בראש.

המלך קורא לאנשים להמשיך להאמין ולא "להתפלש בעמק הייאוש". הוא קובע שלמרות שאנו חווים צרות גדולות, יש לו חלום שהאומה הזאת תקום ותהיה שוות באמת. יום אחד, בכל רחבי ארצות הברית, לא יהיה עוד עוול או דיכוי.


שאלות חיוניות עבור "יש לי חלום"

  1. כיצד השפיע מרטין לותר קינג על עתידה של ארצות הברית?
  2. מדוע מחאות לא-אלימות חזקות יותר מאלה אלימות?
  3. מדוע ההתמדה היא תכונה חשובה לבני אדם?

ייחוס תמונה
מצא ליבה משותפת זו מיושרת מורה מדריך ויותר כמו זה שלנו הספר היסודי קטגוריה!
*(זה יתחיל 2 שבוע חינם ניסיון - לא כרטיס אשראי צורך)
https://sbt-test.azurewebsites.net/he/lesson-plans/יש-לי-חלום-על-ידי-מרטין-לותר-קינג
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - כל הזכויות שמורות.