הסרט ריק תבנית
עודכן: 12/31/2019
הסרט ריק תבנית
לוח סיפור זה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
Traditional Storyboard Layout

מהו תכנון?

מאת אהרון שרמן

לוח סיפור הוא מארגן גרפי מתכנן ירטיב. לוחות סיפור הם דרך רבה עצמה למידע נוכחי חזותי; בכיוון ליניארי של התאים הוא מושלם עבור סיפורים, מסביר תהליך, המציג את חלוף הזמן. בשעת הליבה שלהם, לוחות תכנון הם קבוצה של ציורים רציפים לספר סיפור ...Check out some of our other educational blog posts!


תיאור Storyboard

סרט ריק תבנית הסיפור - תבנית התכנון ריק

טקסט Storyboard

  • סצינה:
  • סצינה:
  • סצינה:
  • סצינה:
  • סצינה:
  • סצינה: