מטרות חכמות
עודכן: 12/31/2019
מטרות חכמות
לוח סיפור זה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
Traditional Storyboard Layout

מהו תכנון?

מאת אהרון שרמן

לוח סיפור הוא מארגן גרפי מתכנן ירטיב. לוחות סיפור הם דרך רבה עצמה למידע נוכחי חזותי; בכיוון ליניארי של התאים הוא מושלם עבור סיפורים, מסביר תהליך, המציג את חלוף הזמן. בשעת הליבה שלהם, לוחות תכנון הם קבוצה של ציורים רציפים לספר סיפור ...



Check out some of our other educational blog posts!


תיאור Storyboard

מטרות SMART & מטרות SMART תבנית ודוגמאות - ספציפיות, ניתנות למדידה, ניתנות להשגה, רלוונטיות, ותוחלת זמן

טקסט Storyboard

 • מטרות המחלקה
 • התייחס לקונטקסט העסקי
 • מטרות עסק
 • בעיה עסקית
 • ספציפי
 • ניתן למדידה
 • צמצם 23 אחוזים
 • 23%
 • הגיעו ליותר מ 75- מועמדים
 • 5X
 • הושלמה חמש פעמים
 • מה המטרה לנסות לטפל?
 • בר השגה
 • לא
 • כן!
 • מה בדיוק אשיג?
 • רלוונטי
 • מכירות ברבעון השלישי אינן משקפות מגמות הכנסות בענף
 • איך אדע שהשגתי את זה?
 • תוחלת זמן
 • איקס
 • איקס
 • איקס
 • איקס
 • איקס
 • איקס
 • איקס
 • האם ניתן להשיג זאת?
 • איך זה קשור לבעיה העסקית?
 • מתי אשיג זאת?
 • איקס
 • איקס
 • איקס
 • איקס
 • איקס