שאלות על למידה מרחוק? לחץ כאן

Moving Social Story
עודכן: 3/6/2019
Moving Social Story
לוח התכנון הזה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:

סיפורים חברתיים לילדים צעירים

מאת שרי קורצמן

כשניגשים למעבר גדול או לפעילות מאתגרת, אני ממליץ לרוב על סיפור חברתי שיעזור להציג רעיון תוך מתן שפה ותמיכה. סיפורים חברתיים פותחו במקור לילדים עם הפרעה בספקטרום האוטיזם כדי לספק חינוך ושפה לאינטראקציה חברתית שהם התקשו לנווט אחרת. למרות שזו הייתה מטרתם הראשונית, אני מוצא להם כלי שימושי לתמיכה בכל ילד.
Check out some of our other educational blog posts!


תיאור Storyboard

Moving Social Story - Use social stories to help kids with transitions!

טקסט Storyboard

  • We are moving to a new house in Israel!
  • I will help mom and dad pack up all our toys and clothes in boxes and suitcases
  • We will say goodbye to our friends in Boston. I'll miss them, but we can send pictures and video chat to keep in touch.
  • Then we will get on a plane and take a long trip. I will get to watch movies, play games, and sleep on the plane.
  • When we get to our new house, all of our boxes will be there and I'll get to unpack my toys! I will have my own room and a big backyard.
  • I will miss my friends and home in Boston, but I am excited for a new adventure with my family!
למעלה מ- 14 מיליון לוחות סיפור נוצרו
Storyboard That Family