שאלות על למידה מרחוק? לחץ כאן

Super Sharer Social Story
עודכן: 3/6/2019
Super Sharer Social Story
לוח התכנון הזה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:

סיפורים חברתיים לילדים צעירים

מאת שרי קורצמן

כשניגשים למעבר גדול או לפעילות מאתגרת, אני ממליץ לרוב על סיפור חברתי שיעזור להציג רעיון תוך מתן שפה ותמיכה. סיפורים חברתיים פותחו במקור לילדים עם הפרעה בספקטרום האוטיזם כדי לספק חינוך ושפה לאינטראקציה חברתית שהם התקשו לנווט אחרת. למרות שזו הייתה מטרתם הראשונית, אני מוצא להם כלי שימושי לתמיכה בכל ילד.
Check out some of our other educational blog posts!


תיאור Storyboard

Super Sharer Social Story | Use social stories for kids to help them with transitions and behavior!

טקסט Storyboard

  • I Can Be a Super Sharer!
  • I love playing with toys! Sometimes I want a toy another person has.
  • I can ask for turns when I want a toy. I say, "Can I have a turn please?" Or I can offer to switch for the toy I was playing with. I say, "Can we switch toys please?"
  • Asking does not mean I'll always get a turn. But that's ok! I can make another choice while I wait. I could read a book or draw a picture.
  • Waiting and sharing can be hard. I can always ask a teacher for help!
  • Be a super sharer!
למעלה מ- 14 מיליון לוחות סיפור נוצרו
Storyboard That Family