שאלות על למידה מרחוק? לחץ כאן

Digestion Narrative
עודכן: 8/26/2019
Digestion Narrative
לוח התכנון הזה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:

דוגמנות במדע עם Storyboard That

מאת אוליבר סמית '

דוגמנות מאפשרת לנו להבין את עצמנו מה ולמה משהו קורה. מודלים רעיוניים הם ייצוגים או אנלוגיות משותפות ומפורשות של תופעות ומשמשים אותם מדענים כדי לעזור להם להבין את העולם סביבנו. מודלים משמשים בכל תחומי המדע ומציעים גרסאות חיצוניות למושגים נפשיים. דגמים אינם ייצוג מושלם; הם גרסה מפושטת של מערכת המדגישה אזורים מסוימים תוך התעלמות מאחרים.
Check out some of our other educational articles!


תיאור Storyboard

How is food digested? Use digital storytelling in science with comics!

טקסט Storyboard

 • What would you like?
 • I'll go for a turkey sandwich with lettuce and tomato.
 • Amber is hungry, so she goes to a store to buy some food.
 • She decides to order a turkey sandwich.
 • Amber takes a bite. First the food is chewed which breaks it up into smaller pieces. The turkey sandwich is also mixed with saliva that contains enzymes.
 • The partially digested food, known as a bolus, then passes through a tube called the esophagus. A muscular wave-like motion called peristalsis moves the bolus down the tube.
 • The bolus reaches the end of the tube and lands in the stomach. The bolus is mixed gastric juices to make a thick liquid called chyme.
 • The bolus then passes through the stomach to the small intestines. There, the chyme is mixed with enzymes and bile to help further break down the food.
 • Enzymes are produced in the pancreas. Bile is produced in the liver and stored in the gall bladder.
 • As the food moves along the small intestines, some of the nutrients are absorbed into the blood.
 • The food then passes into the large intestines where water is reabsorbed. What is left is food that can't be digested known as feces. Feces leave the alimentary canal through the anus.
למעלה מ- 14 מיליון לוחות סיפור נוצרו
Storyboard That Family