שאלות על למידה מרחוק? לחץ כאן

Force Diagrams
עודכן: 1/27/2020
Force Diagrams
לוח התכנון הזה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:

דוגמנות במדע עם Storyboard That

מאת אוליבר סמית '

דוגמנות מאפשרת לנו להבין את עצמנו מה ולמה משהו קורה. מודלים רעיוניים הם ייצוגים או אנלוגיות משותפות ומפורשות של תופעות ומשמשים אותם מדענים כדי לעזור להם להבין את העולם סביבנו. מודלים משמשים בכל תחומי המדע ומציעים גרסאות חיצוניות למושגים נפשיים. דגמים אינם ייצוג מושלם; הם גרסה מפושטת של מערכת המדגישה אזורים מסוימים תוך התעלמות מאחרים.
Check out some of our other educational articles!


תיאור Storyboard

Force Diagrams | Help students understand force with examples!

טקסט Storyboard

 • 
 • 
 • 
 • 
 • A rocket accelerating upwards
 • 
 • 
 • 
 • Thrust
 • A boat floating in the water
 • 
 • 
 • 
 • Upthrust
 • At the bottom of a bungee jump where the person is stationary
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Force from the Bungee Cord
 • A person rappelling down the wall of a building with a rope
 • 
 • Pull of the Rope
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Push from the Wall
 • Friction
 • The forces are unbalanced as the rocket is accelerating upwards. The thrust must be larger than the weight and the drag. The resultant forces have an upwards direction.
 • Image Attributions:13:13 Abseiling 3 (https://www.flickr.com/photos/schrodingers_duck/3276915554/) - schrodingersduck - License: Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)Space Shuttle 30th Anniversary (https://www.flickr.com/photos/gsfc/5613449925/) - NASA Goddard Photo and Video - License: Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)volaaaa!!! (https://www.flickr.com/photos/nettaphoto/4695923614/) - nettaphoto - License: Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)Boat (https://www.flickr.com/photos/uponnothing/4974487213/) - The Manual Photographer - License: Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Weight
 • 
 • 
 • 
 • Drag
 • The boat is stationary, so the forces are balanced. The upthrust and the weight of the boat must be equal in magnitude, but opposite in direction.
 • Weight
 • 
 • The person at this point is stationary, so the forces must be balanced. This means the person's weight and the force from the rope must be equal in size, but opposite in direction.
 • Weight
 • 
 • The forces are balanced, as the person is not moving. The vertical component of the pull of the rope and the friction are equal and opposite to the person's weight. The horizontal component of the pull of the rope is equal and opposite to the push from the wall.
 • 
 • Weight
 • 

ייחוס תמונה

למעלה מ- 14 מיליון לוחות סיפור נוצרו
Storyboard That Family