שאלות על למידה מרחוק? לחץ כאן

Water Particle
עודכן: 7/19/2019
Water Particle
לוח התכנון הזה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:

דוגמנות במדע עם Storyboard That

מאת אוליבר סמית '

דוגמנות מאפשרת לנו להבין את עצמנו מה ולמה משהו קורה. מודלים רעיוניים הם ייצוגים או אנלוגיות משותפות ומפורשות של תופעות ומשמשים אותם מדענים כדי לעזור להם להבין את העולם סביבנו. מודלים משמשים בכל תחומי המדע ומציעים גרסאות חיצוניות למושגים נפשיים. דגמים אינם ייצוג מושלם; הם גרסה מפושטת של מערכת המדגישה אזורים מסוימים תוך התעלמות מאחרים.
Check out some of our other educational articles!


תיאור Storyboard

Story of a Water Particle through state changes

טקסט Storyboard

 • Solid State
 • Liquid State
 • Solid and Liquid Mixed
 • Melting
 • Evaporation
 • Gaseous State
 • It's a very hot day and Alan wants to have an ice cold glass of water. He goes over to the freezer to get some ice.
 • He then goes to the faucet to get some cold water.
 • He puts the ice inside the water.
 • After having a couple of sips, he leaves the glass on the window sill in the sun. He opens the window to try to cool the kitchen down.
 • The heat from the sun warms the water up.
 • When Alan comes back his glass is completely empty!
 • We evaporated! We're flying!
 • These water particles are in a solid state. They have very strong bonds between them. It does get a bit boring not being able to move around.
 • The water particles in the liquid state are more free than the ones in the solid state. They have more energy so they can move around, but they are still quite densely packed in.
 • When the ice is put in water there are two states: solid and liquid. Particles in the liquid state are close to each other, but arranged randomly. Particles in the solid state are in a regular pattern, but also closer together.
 • As the water gets warmer, all of the particles in the ice cube get more energy and become a liquid. They can now start to move around each other, but they are still very close.
 • As the water warms up, some of the particles start to evaporate, even though the temperature of the water is well below boiling point.
 • All the water particles have evaporated and are flying around outside!
למעלה מ- 14 מיליון לוחות סיפור נוצרו
Storyboard That Family