Choices and Consequences - Template
עודכן: 2/26/2019
Choices and Consequences - Template
לוח התכנון הזה נוצר באמצעות StoryboardThat .com
אתה יכול למצוא תכנון זה בתקנון והמשאבים הבאים:
cause and effect Lesson Plans

הוראת סיבה ותוצאה

על ידי רבקה ריי

חלק עיקרי מכל סיפור הוא הסיבה והתוצאה היחסים המתרחשים, במיוחד במהלך הסכסוך ופעולה עולה. בין אם בוחנים את ההשפעות על הגיבור או על העלילה עצמה, מרכיב משמעותי בהבנת הספרות הוא הקשר בין פעולות או אירועים לבין תוצאותיהם, כולל בחירות ותוצאות.


בדוק כמה מאמרים חינוכיים אחרים שלנו!


תיאור Storyboard

Choices and Consequences Template. Use this cause and effect graphic organizer to help students study literature!

טקסט Storyboard

  • CHOICE
  • CONSEQUENCE