https://sbt-test.azurewebsites.net/nl/lesson-plans/aanpassing


Animal Adaptation Lesson Plans


Er zijn miljoenen verschillende soorten levende organismen in de wereld. In lange tijd zijn levende dingen geëvolueerd en aangepast om te overleven in verschillende omstandigheden. Als een organisme een voordelige aanpassing heeft, is de kans groter dat ze de genetische informatie voor deze aanpassing overleven, reproduceren en doorgeven aan de volgende generatie. Dit idee, nu bekend als de evolutietheorie door natuurlijke selectie, werd gedefinieerd door de Britse wetenschapper Charles Darwin.

Studentenactiviteiten voor Aanpassingen
Aanpassingen Achtergrond

Wetenschappers geloven dat er ongeveer negen miljoen verschillende soorten organismen op planeet Aarde zijn, hoewel slechts 1,3 miljoen zijn ontdekt. Deze organismen variëren enorm; elke soort heeft verschillende kenmerken op basis van hun omgeving en wat ze nodig hebben om te overleven. Het leven bestaat in bijna elke uithoek van de wereld, van de poolgebieden aan de boven- en onderkant van de aarde tot de hete, dorre woestijnen in het midden. De enige plaatsen waar wetenschappers geloven dat het leven niet bestaat, zijn in vulkanen en in hydrothermische openingen waar de temperatuur te hoog is.

In 1831 verliet Charles Darwin Engeland op de HMS Beagle op een reis van vijf jaar rond de wereld en, als wetenschapper van het schip, bestudeerde hij de natuurlijke wereld die hij tegenkwam. Tijdens zijn reis merkte hij op dat er een grote variatie was in de levende dingen die hij zag, en hij begon zich af te vragen waarom dat zo was.

Darwin bereikte de Galapagos-eilanden in 1835. In de Galapagos zag hij dat dieren van eiland tot eiland varieerden. In het bijzonder zag hij een familie vogels waarvan de bek een andere vorm had, afhankelijk van het eiland waar ze woonden. Darwin verbond de vorm van de bek van de vogel met het soort voedsel dat de meerderheid van de diëten van de vogels vormde. De vorm van de snavels van de vogels is een voorbeeld van een aanpassing , iets dat een levend wezen helpt te overleven of gemakkelijker te reproduceren. Dit bracht hem ertoe de evolutietheorie te ontwikkelen door natuurlijke selectie, een van de belangrijkste theorieën in de biologie.

Darwin gebruikte deze observaties en kwam tot de conclusie dat de reden dat de organismen anders waren, te wijten was aan geleidelijke veranderingen in de tijd. De organismen die voordelige aanpassingen hadden, hadden een grote kans om te overleven en zich voort te planten, wat betekent dat ze een grotere kans hadden om hun genen door te geven aan de volgende generatie. Die organismen die deze aanpassingen niet bezaten, hadden een lagere kans om te overleven en zich voort te planten, dus een grotere kans om te sterven voordat ze hun genen konden doorgeven. Gedurende vele generaties evolueerden organismen beter aangepast aan hun omgeving. Hoewel technisch nog steeds een 'theorie', zijn Darwins ideeën door de wetenschappelijke gemeenschap geaccepteerd als de reden voor een gevarieerd leven op aarde.

Om organismen te laten overleven, moeten ze aanpassingen hebben die hen een voordeel geven wanneer ze in hun omgeving leven. Elk dier, elke plant, bacterie, schimmel, archeoloog en protist heeft kenmerken die het mogelijk maken om succesvol te zijn in zijn habitat. Deze aanpassingen kunnen worden onderverdeeld in gedragsmatig, structureel of fysiologisch. Gedragsaanpassingen kunnen worden geërfd of geleerd. Gedragsaanpassingen omvatten communicatie en zwermen. Een voorbeeld van een fysiologische aanpassing is het vermogen om gif te maken. Structurele aanpassingen zijn manieren waarop het lichaam of de structuur van het organisme is aangepast om het organisme te helpen overleven of zich voortplanten. Een voorbeeld van een structurele aanpassing zou de gestroomlijnde vorm van een dolfijn kunnen zijn waarmee hij gemakkelijker door het water kan bewegen.

Organismen concurreren met elkaar om hulpbronnen zoals water, voedsel, zonlicht of ruimte. Ze concurreren ook met elkaar om zich voort te planten. Organismen die goed zijn aangepast, hebben een grotere kans om de benodigde middelen te krijgen. Als organismen niet succesvol zijn en zich niet naar een andere habitat kunnen verplaatsen, zullen ze niet overleven.


Essentiële vragen voor aanpassingen

 1. Waarom zijn dieren anders?
 2. Hoe zijn dieren anders?
 3. Hoe zijn roofdieren aangepast om prooien te vangen?
 4. Hoe worden prooien aangepast om niet gemakkelijk te worden gevangen door roofdieren?

Andere lesideeën voor aanpassing

 1. Studenten maken een verhalend storyboard met competitie en natuurlijke selectie.
 2. Studenten ontwerpen een dier voor een bepaalde gewoonte, inclusief details over hoe de nieuwe aanpassingen het dier zouden helpen overleven.
 3. Studenten maken een tijdlijn storyboard met de evolutionaire geschiedenis van een bepaalde aanpassing. Dit kan menselijke uitvindingen zijn!
Afbeelding Attributies
 • Arctic Fox • Will_89 • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Beluga • James Grimmelmann • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Camel • frans16611 • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Coyote • arielmatzuk • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Desert • Travelbusy.com • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Dinosaurs! • annwebberg1prm • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Evolution • r.j.wagner • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Heliconia .... DSC04941a • SantaRosa OLD SKOOL • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • I'm Not A Bad Looking Bear After All • Christopher.Michel • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • JAGUAR • Brimack • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Orca • Thanks for over 2 million views!! • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Owls • CmdrGravy • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • saguaro • industrial arts • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Stags Fighting 2 • MrT HK • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Termite Mound • motazabdelazeem صور من السودان • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Toucan toco • zigazou76 • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Umbrella Acacia Tree • justin • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Western Diamondback Rattlesnake • cm195902 • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Zebras • NH53 • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Zorg ervoor dat u meer van onze wetenschappelijke bronnen bekijkt!
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://sbt-test.azurewebsites.net/nl/lesson-plans/aanpassing
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.