https://sbt-test.azurewebsites.net/nl/lesson-plans/pesten


Anti Bullying Lesson Plans


Ongeveer een op de vijf studenten per jaar wordt op een bepaalde manier, vorm of vorm gepest (Stop Pesten 2017). De impact van pesten op het slachtoffer is enorm, meestal leidend tot verhoogde angst, depressie en verlies van interesse. Deze effecten blijven meestal tot in tienerjaren en volwassenheid bestaan. Het is noodzakelijk om hierover met uw studenten te praten, vooral met visuele hulpmiddelen en scenario's. Door het creëren van "fictieve" scenario's kunnen studenten de tekenen en effecten van pesten op zichzelf en hun leeftijdsgenoten beter herkennen en elkaar helpen een standpunt in te nemen.

Studentenactiviteiten voor Anti Bullying ActiviteitenPesten op school

Pesten is een langdurig probleem geweest gedurende de puberjaren, vooral tijdens school. Als je hierover met ouders praat, kan het onder het tapijt worden geveegd of worden gezien als een onderdeel van het opgroeien. Maar we kunnen uit de eerste hand zien welke impact pesten heeft op kwetsbare jongeren, vooral als onderdeel van het onderwijssysteem. Kinderen hebben een veilige leeromgeving nodig waar ze interpersoonlijke vaardigheden kunnen ontwikkelen zonder angst voor spot.

Het oplossen van een ingewikkeld probleem zoals pesten lost het probleem niet op in een dag of een les. Het moet het onderwerp van discussie zijn tijdens de educatieve ervaring van een kind. De bovenstaande activiteiten kunnen worden aangepast en aangepast voor verschillende ontwikkelingsniveaus. Deze activiteiten zullen studenten uitdagen om te benadrukken met een slachtoffer, realistische scenario's oefenen en de studenten visueel betrekken met terminologie.


Essentiële vragen voor pesten

  1. Wat is pesten?
  2. Wat zijn de langetermijneffecten op een slachtoffer van pesten?
  3. Waarom onderdrukken pestkoppen hun slachtoffers?

Aanvullende ideeën voor pesten

  1. Waarom pesten pestkoppen? Studenten maken een paar cellen die redenen tonen waarom mensen anderen pesten (bijvoorbeeld: eigen onzekerheden).
  2. Empathie - Studenten vullen lege cellen in die het effect van pesten en positieve opmerkingen weergeven.
  3. Walk a Mile in Others 'Shoes - Studenten creëren verhalen van mensen die vaak slachtoffer zijn van pesten om slachtoffers te humaniseren.
  4. Studenten maken PSA-posters tegen Bully.
Bekijk al onze bronnen op de pagina Gezondheid en Wellness!
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://sbt-test.azurewebsites.net/nl/lesson-plans/pesten
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.