Questions About Remote Learning? Click Here

How A Bill Becomes A Law
Oppdatert: 2/13/2017
How A Bill Becomes A Law
Dette storyboardet ble opprettet med StoryboardThat .com
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Diagram en Prosess

Diagram en Prosess

Av Anna Warfield

Vi gir og får instruksjoner hele tiden, enten det er en veiledning på en webside, en oppskrift på middag eller veibeskrivelse til postkontoret. Vi går gjennom forskjellige prosesser også, i likhet med mange naturfenomener. Livssykluser, rutiner, fotosyntese, fordøyelse - prosesser er overalt! Instruksjoner og prosesser blir så mye lettere forstått når de ledsages av bilder. Når vi storyboard en prosess eller lager et sekvensielt diagram, kan vi fokusere på diskrete trinn, årsak og virkning og sekvens.


Tradisjonell Storyboard Layout

Tradisjonell Storyboard Layout

Av Anna Warfield

Et storyboard er en grafisk arrangør som bruker bilder for å fortelle en historie. Opprinnelig ble tegninger på separate stykker papir som fortalte en historie, festet til et styre som referanse til animatorer, filmskapere og mer. Walt Disney og Howard Hughes var noen av de første som brukte denne prosessen. Det tradisjonelle storyboardet er en perfekt start for digital historiefortelling, å skape grafiske arrangører, og å hjelpe elevene visuelt å styrke sin læring.
Check out some of our other educational blog posts!


Storyboard Beskrivelse

social studies - How a bill becomes a law graphic organizer storyboard Branches of Government - The Legislative Branch

Storyboard Tekst

 • 1. Idea For Law Is Created
 • Law to prevent teen traffic accidents
 • 2. Idea is Brought to Representative
 • 3. Bill is Introduced to Committee
 • House Committee on Transportation
 • Someone comes up with an idea for a bill. This person can be anyone, from a child to the president!
 • 4. Bill is Voted Upon in House of Origin
 • Teen Driving Bill
 • The idea for the bill is brought to a member of Congress and a bill is written. If a senator writes the bill, the bill will then be sent to a committee in the Senate, and vice versa if the bill was written by a member of the House of Representatives.
 • 5. Bill is sent to other House
 • Teen Driving Bill
 • The bill is introduced to a committee in the House of Representatives where members of the committee debate and amend the bill.
 • 6. Bill is Voted Upon in the Other House
 • If the committee accepts the bill, it is then voted upon in the House of Representatives.
 • If the bill is passed in the House of Representatives, it is then introduced in the Senate.
 • House Passes The Bill!
 • The bill is presented to the Senate, where it is debated and then voted upon.
 • House Passes The Bill!
 • The Senate Passes The Bill!
 • 7. Bill is Sent to the President
 • Teen Driving Bill
 • 8. President Contemplates Options
 • 9.(A) President Agrees With Bill
 • If the bill passes in the Senate, it is then sent to the President.
 • 9. (B) President Uses the Pocket Veto
 • The President will read the bill. He then has a few options of how to address the bill.
 • 9. (C) President Doesn't Sign While Congress is in Session, or He Vetoes
 • This Bill is now a Law!
 • The President may agree with the bill, sign it, and the bill will become a law.
 • 9. (D) Congressional Override of Veto
 • If the President doesn’t sign the bill within 10 days and Congress is NOT IN SESSION, the bill will not become a law. This is known as a “pocket veto”.
 • Reminder: Congress is NOT in session
 • Teen Driving Bill
 • If the President doesn’t sign the bill within 10 days and Congress is IN SESSION, the bill will become a law. If the President doesn’t agree with the law, he can veto the bill, and it will be sent back to Congress.
 • Reminder: Congress IS in session
 • Teen Driving Bill
 • The bill will be voted upon in Congress again and if ⅔ of Congress votes in favor of the bill, it will become a law. If less than ⅔ of the Congress vote in favor, the bill dies.
 • I veto this law. I do not want it passed!
 • Well 70% of us want it passed...so it is a law anyway!
Over 13 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family