https://sbt-test.azurewebsites.net/pl/hs-history

Historical Figures


Historia nie musi być nudna - ożyw ją komiksami! Te plany lekcji i pomysły na zajęcia pozwolą uczniom przedstawiać wydarzenia historyczne, nakreślać ważne filozofie i analizować różne okresy. Mogą nawet tworzyć plakaty i infografiki do projektów podsumowujących lub wzmacniania informacji poza tradycyjnym esejem.

Pomysły na projekty

  • Osie czasu
  • Przyczyna i skutek wydarzeń
  • Porównaj i skontrastuj zdarzenia
  • Formy rządu
  • Plakaty biograficzne
  • Historyczne komiksy narracyjne
  • Polityczne kreskówki i propaganda
  • Rozwój kultur starożytnych

Historia USA


Historia Świata


Wiedza o Społeczeństwie


Podstawowe Źródła


Fikcja Historyczna

*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://sbt-test.azurewebsites.net/pl/hs-history
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.