Pytania dotyczące zdalnego uczenia się? Kliknij tutaj

Analiza Struktur Tekstowych ITA - Sekwencja
Zaktualizowano: 4/28/2017
Analiza Struktur Tekstowych ITA - Sekwencja
Ten storyboard został stworzony przy pomocy StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:

Aktywne Teksty Tekstowe

Meghan Kyne

Nauka nawigacji po tekstach instruktażowych i ekspozycyjnych może być wyzwaniem dla początkujących czytelników. Uczniowie z ograniczoną ekspozycją na kształcenie formalne, uczniowie z trudnościami w uczeniu się i uczący się języka angielskiego mogą również mieć trudności z identyfikacją struktury tekstu i rozumieniem materiału ze słownictwem specyficznym dla treści. Zapewnienie uczniom bezpośrednich instrukcji, jak również instrukcji rusztowania w tych umiejętnościach, zwiększy zrozumienie, poprawi przywołanie materiału, przygotuje uczniów do sporządzania notatek i pomoże w rozwoju umiejętności badawczych.
Check out some of our other educational articles!


Tekst Storyboardowy

 • Analiza Struktur Tekstowych
 • Kierunki: Identyfikacja i wyjaśnienie elementów lub zdarzeń opisanych w rozdziale w kolejności ich występowania.
 • 1.
 • 2.
 • Sekwencja
 • Rozdział:
 • ______________________________
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
Utworzono ponad 14 milionów scenariuszy
Storyboard That Family