Pytania dotyczące zdalnego uczenia się? Kliknij tutaj

ITA - Analiza Cech Semantycznych
Zaktualizowano: 4/28/2017
ITA - Analiza Cech Semantycznych
Ten storyboard został stworzony przy pomocy StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:

Aktywne Teksty Tekstowe

Meghan Kyne

Nauka nawigacji po tekstach instruktażowych i ekspozycyjnych może być wyzwaniem dla początkujących czytelników. Uczniowie z ograniczoną ekspozycją na kształcenie formalne, uczniowie z trudnościami w uczeniu się i uczący się języka angielskiego mogą również mieć trudności z identyfikacją struktury tekstu i rozumieniem materiału ze słownictwem specyficznym dla treści. Zapewnienie uczniom bezpośrednich instrukcji, jak również instrukcji rusztowania w tych umiejętnościach, zwiększy zrozumienie, poprawi przywołanie materiału, przygotuje uczniów do sporządzania notatek i pomoże w rozwoju umiejętności badawczych.
Check out some of our other educational articles!


Storyboard Opis

Teksty Informacyjne - Analiza Funkcji Semantycznych

Tekst Storyboardowy

 • Analiza Funkcji Semantycznych
 • Kategoria:
 • Rozdział / Sekcja:
 • CZŁONKOWIE KATEGORII LUB TERMINÓW
 • CECHY
 • +
 • Tak, ma tę cechę
 • -
 • Nie, to nie ma tej cechy
 • ?
 • Nie wiem, czy ma tę cechę
Utworzono ponad 14 milionów scenariuszy
Storyboard That Family