Pytania dotyczące zdalnego uczenia się? Kliknij tutaj

ITA- Podsumowanie W / Główny Pomysł
Zaktualizowano: 4/28/2017
ITA- Podsumowanie W / Główny Pomysł
Ten storyboard został stworzony przy pomocy StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:

Aktywne Teksty Tekstowe

Meghan Kyne

Nauka nawigacji po tekstach instruktażowych i ekspozycyjnych może być wyzwaniem dla początkujących czytelników. Uczniowie z ograniczoną ekspozycją na kształcenie formalne, uczniowie z trudnościami w uczeniu się i uczący się języka angielskiego mogą również mieć trudności z identyfikacją struktury tekstu i rozumieniem materiału ze słownictwem specyficznym dla treści. Zapewnienie uczniom bezpośrednich instrukcji, jak również instrukcji rusztowania w tych umiejętnościach, zwiększy zrozumienie, poprawi przywołanie materiału, przygotuje uczniów do sporządzania notatek i pomoże w rozwoju umiejętności badawczych.
Check out some of our other educational articles!


Storyboard Opis

Analiza Tekstów Informacyjnych - Główny Pomysł i Szczegóły Wspierające

Tekst Storyboardowy

 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Podsumowanie
 • Główny Pomysł
 • Rozdział / Sekcja:
 • Szczegóły Wspierające
 • Szczegóły 1
 • Szczegóły 2
 • Szczegóły 3
 • Szczegóły 3
 • Szczegóły 1
 • Szczegóły 2
Utworzono ponad 14 milionów scenariuszy
Storyboard That Family