Obrazowanie Rentgenowskie
Zaktualizowano: 8/22/2017
Obrazowanie Rentgenowskie
Ten storyboard został stworzony przy pomocy StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:

X-Ray

Storyboard That Jest Ilustrowany Przewodnik po Innowacjach


Jak obrazowanie rentgenowskie zmieniało przebieg historii?

Czytaj Więcej


Check out some of our illustrated guides!


Storyboard Opis

Obrazowanie Rentgenowskie

Tekst Storyboardowy

  • RENTGENOWSKIE Obrazowanie rentgenowskie obejmuje naukę wykorzystywania promieniowania elektromagnetycznego do penetracji i wizualnego uchwycenia wnętrza obiektu.
  • L. Stopa
Utworzono ponad 12 milionów scenariuszy
Storyboard That Family