Plumbing
Zaktualizowano: 6/21/2018
Plumbing
Ten storyboard został stworzony przy pomocy StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Innovations - Plumbing

Instalacja Wodociągowa

Storyboard That 's Illustrated Guide to Innovations

Dowiedz się więcej o innowacjach za pomocą scenorysów!
Check out some of our illustrated guides!


Storyboard Opis

Plumbing is a system of connected pipes, valves and tanks used to move gases and liquids around buildings. Systems could include heating and cooling, drinking and wasted water. Plumbing systems are very important to public health as they provide clean drinking water and take away potentially harmful waste water.

Tekst Storyboardowy

  • INSTALACJA WODOCIĄGOWA Hydraulika to system połączonych rur, zaworów i zbiorników używanych do przesyłu gazów i cieczy do i wokół budynków. Systemy obejmują ogrzewanie, chłodzenie oraz picie i ścieki. Systemy sanitarne są bardzo ważne dla zdrowia publicznego, ponieważ zapewniają czystą wodę pitną i odprowadzają potencjalnie szkodliwe ścieki.
Utworzono ponad 15 milionów scenariuszy
Storyboard That Family