Pytania dotyczące zdalnego uczenia się? Kliknij tutaj

Struktura Tekstowa ITA - Porównaj i Kontrast
Zaktualizowano: 4/27/2017
Struktura Tekstowa ITA - Porównaj i Kontrast
Ten storyboard został stworzony przy pomocy StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:

Aktywne Teksty Tekstowe

Meghan Kyne

Nauka nawigacji po tekstach instruktażowych i ekspozycyjnych może być wyzwaniem dla początkujących czytelników. Uczniowie z ograniczoną ekspozycją na kształcenie formalne, uczniowie z trudnościami w uczeniu się i uczący się języka angielskiego mogą również mieć trudności z identyfikacją struktury tekstu i rozumieniem materiału ze słownictwem specyficznym dla treści. Zapewnienie uczniom bezpośrednich instrukcji, jak również instrukcji rusztowania w tych umiejętnościach, zwiększy zrozumienie, poprawi przywołanie materiału, przygotuje uczniów do sporządzania notatek i pomoże w rozwoju umiejętności badawczych.
Check out some of our other educational articles!


Tekst Storyboardowy

 • Wydarzenie / Koncepcja 1
 • Efekt
 • Wydarzenie / Koncepcja 2
 • Efekt
 • Podobieństwa
 • Przyczyna
 • Rozdział / Sekcja:
 • Analiza Struktur Tekstowych
 • ____________________________________________________
 • Różnice
 • Porównać i Kontrastować
Utworzono ponad 14 milionów scenariuszy
Storyboard That Family