Pytania dotyczące zdalnego uczenia się? Kliknij tutaj

TWIST Template
Zaktualizowano: 7/29/2016
TWIST Template
Ten storyboard został stworzony przy pomocy StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Twist Graphic Organizer

Twist Graphic Organizer

Rebecca Ray

Dzięki metodzie TWIST uczniowie proszeni są o wyszukiwanie i analizowanie następujących terminów: dźwięk, wybór wyrazu, zdjęcia i szczegółowość, styl i motyw. Podczas wypełniania TWIST uczniowie mogą używać akapitu lub nawet kilku stron, przyglądając się każdemu z tych elementów systematycznie, zarówno kolejno, jak i odnosząc się do siebie nawzajem. Na przykład podczas sprawdzania tonu i wyboru wyrazu uczniowie powinni znaleźć korelacje między nimi. Powyższa grafika przedstawia, jak każda część TWIST powinna być połączona, ponieważ każdy element pokrywał się z sąsiadującymi z nim.
Check out some of our other educational articles!


Storyboard Opis

Teaching Literary Elements - Twist Graphic Organizer Template for Prose Analysis

Tekst Storyboardowy

  • T - TONE
  • W - WORD CHOICE
  • I - IMAGERY
  • S - STYLE
  • T - THEME
Utworzono ponad 14 milionów scenariuszy
Storyboard That Family