https://sbt-test.azurewebsites.net/sk/digital-občianstvo

Elementary School Resources

Digitálne občianstvo je predovšetkým o tom, ako sa správame na internete av tomto čoraz digitálnejšom svete. Študenti sa zameriavajú na to, ako sa môže správanie a konanie šíriť prostredníctvom priateľstva a škôl, aby pozitívne a negatívne ovplyvnili ostatných. Je dôležité, aby sa študenti naučili, ako sa v tomto digitálnom svete správajú ako dobrí občania, a môže byť užitočné pre študentov, aby sa zoznámili s týmto konceptom vytvorením vizuálov!

Výučba a projektové nápady

  • Plagáty v triede
  • Komiksový pás pre digitálnych občanov
  • Príčina a následok kyberšikany
  • Tipy pre internetovú bezpečnosť
  • infografiky
  • Listy
  • Príčina a účinok opatrení
  • PSA


Všetky zdroje digitálneho občianstva


Etiketa E-mailu
Email Etiquette Lesson Plans
Oznámenia o Verejných Službách
Public Service Announcements
Šikanovanie
Bullying Education and Prevention
Šikanovanie Školami
School Bullying
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://sbt-test.azurewebsites.net/sk/digital-občianstvo
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.