Otázky týkajúce sa diaľkového učenia? Kliknite tu

https://sbt-test.azurewebsites.net/sk/lesson-plans/ústavný-dohovor


Ústavné Konventné Lekcie


Ústava Spojených štátov sa stala najdôležitejším dokumentom v histórii USA. Delegáti, ktorí sa stretli vo Philadelphii v roku 1787, dostali náročnú úlohu vytvoriť vládu, ktorá pevne zaručuje slobodu, slobodu a spravodlivosť. Mnohí z členov ústavného konventu boli svedkami neuveriteľne náročnej úlohy vyhlásiť nezávislosť od Británie a teraz boli nútení bojovať za slobodu. Kompromis by sa stal neoddeliteľnou súčasťou snahy o dosiahnutie pokroku v lete roku 1787. Ideály stanovené novou ústavou sa nedali ľahko, ale ako zistí novo založená republika, roky kompromisu by viedli k oveľa silnejšiemu a jednotnejšiemu Union.

Činnosti študentov pre Ústavný Dohovor Zahŕňajú:
Vytvorte Storyboard*
Východiská ústavného dohovoru

Aj keď je americká revolúcia spomínaná na sériu vojenských bitiek od roku 1775 do roku 1783, bezprecedentné politické bitky, ku ktorým došlo súčasne, boli rovnako významné. Pred britským kapituláciou v Yorktown sa koloniálni delegáti tajne zhromaždili, aby sformulovali štruktúru pre budúcnosť americkej demokracie. Predtým, ako by sa mnohí z týchto delegátov zakotvili ako „zakladajúci americkí otcovia“ Ameriky, museli vytvoriť dlhodobý plán pre stabilnú a spravodlivú republiku. Prvý pokus o vytvorenie novej vlády spadal pod články Konfederácie.

Vláda podľa článkov Konfederácie dala štátom príliš veľa moci, čo malo za následok slabú ústrednú vládu, ktorá postrádala primerané výkonné a súdne zložky. Po americkej revolúcii by sa americkí delegáti znovu stretli s osudom nového národa visiaceho v rovnováhe. Slabá vláda vytvorená podľa článkov Konfederácie nechala tieto nové americké štáty v nespokojnom a veľmi zraniteľnom postavení. Delegáti museli konať rýchlo, aby vytvorili novú vládu, ktorá zaručila slobodu, ale bola dostatočne silná na to, aby efektívne fungovala. Delegáti navrhli ústavu Spojených štátov amerických, ktorá načrtla vládu s tromi vetvami, ktorá vyvážila potreby a záruky amerického ľudu.

Prostredníctvom aktivít v tomto hodinovom pláne Ústavného dohovoru budú študenti oboznámení s tvorbou a ratifikáciou ústavy Spojených štátov. Študenti budú diskutovať a skúmať pozadie ústavy, porozumieť slabým stránkam Konfederácie, skúmať úlohu, ktorú mal kompromis v tejto novej republike, a spájať, ako tieto slobody a slobody, ktoré sa vytvorili, v spoločnosti zostávajú dodnes.


Diskusné otázky k ústavnému dohovoru

  1. Aký bol účel ústavného dohovoru?
  2. Ako delegáti Ústavného dohovoru využili kompromis na vyriešenie svojich rozdielov?
  3. Prečo je potrebné zmeniť články Konfederácie?
  4. Aké boli výsledky ústavného dohovoru?
  5. Aké boli navrhované plány zastúpenia v Kongrese?

Priradenie Obrázkov


Ceny za Vzdelávanie

Táto cenová štruktúra je k dispozícii iba akademickým inštitúciám. Storyboard That prijíma objednávky.

*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
Viac informácií o plánoch lekcií a podobných aktivitách nájdete v našej kategórii História.
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
https://sbt-test.azurewebsites.net/sk/lesson-plans/ústavný-dohovor
© 2020 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
Vytvorených vyše 14 miliónov storyboardov
Storyboard That Family