Otázky týkajúce sa diaľkového učenia? Kliknite tu

https://sbt-test.azurewebsites.net/sk/lesson-plans/príčiny-americkej-revolúcie


Príčiny Plánov Lekcie Americkej Revolúcie


Príčiny a udalosti vedúce k americkej revolúcii sú neoddeliteľnou súčasťou chápania revolúcie ako celku, vrátane toho, ako sa to stalo, prečo sa stalo a prečo sa udalosti vyvíjali tak, ako sa to stalo počas samotnej revolúcie. Medzi vývojom britských kolónií a začiatkom revolučnej vojny došlo k mnohým najdôležitejším udalostiam. Je dôležité, aby si študenti dobre osvojili tento pôvod skôr, ako sa ponoria do udalostí revolúcie.

Činnosti študentov pre Udalosti a príčiny vedúce k americkej revolúcii (1607-1776) Zahŕňajú:
Vytvorte Storyboard*


Pozadie americkej revolúcie

Medzi trinásť kolónií patrili New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pensylvánia, Delaware, Maryland, Virgínia, Severná Karolína, Južná Karolína a Gruzínsko. Zatiaľ čo kolonisti nenašli dostatok zlata, iné suroviny, ako sú kožušiny, drevo, tabak a železo, im umožnili založiť trvalé sídla. Väčšina osád začala ako hospodárske podniky alebo miesta náboženskej tolerancie a potom sa vyvinula v niečo väčšie.

Severoamerické kolónie slúžili predovšetkým odlišným, ale podobným funkciám. Veľká Británia, malá ostrovná krajina, nemala prístup ku všetkým zdrojom dostupným v kolóniách. Rôzne hospodárske činnosti každého koloniálneho regiónu boli rozhodujúce pre úspech a bohatstvo britského impéria.

O ekonomickú kontrolu nad regiónom bojovali aj iné národy, predovšetkým Francúzsko. Bojom proti francúzskej a indickej vojne (1754 - 1763) Británia konečne získala úplnú a nespornú kontrolu nad východným pobrežím Severnej Ameriky. Následné rokovania Britov s kolonistami a rastúca túžba po samospráve slúžili ako semená revolúcie.

Americkí kolonisti začínajú zvyšovať organizovaný odpor voči Britskej ríši v reakcii na vysoké dane, násilie a útlak. Vďaka bojkotom, protestom a čistej vôli sa kolonisti nakoniec ocitli v úplnom rozpore s Britániou a rozhodli sa, že jediný postup, ktorým sa vyhlasuje úplná nezávislosť od svojej materskej krajiny. Podpísaním Deklarácie nezávislosti v roku 1776 sa americkí kolonisti pripravili brániť seba a svoje myšlienky v ťažkom boji za slobodu.


Základné otázky týkajúce sa udalostí vedúcich k americkej revolúcii

  1. Ako kolónie slúžili ekonomicky Veľkej Británii? Pokiaľ ide o globálnu moc?
  2. Aká bola francúzska a indická vojna zlomovým bodom britskej kontroly nad severoamerickými kolóniami? Prečo bol taký zásadný moment pri rozvíjaní myšlienok nezávislosti kolonistov?
  3. Aké významné udalosti a činy ďalej oddeľovali kolonistov od ich britských kolegov a slúžili ako katalyzátory ich prípadného boja za nezávislosť?
  4. Ako slúžilo podpísanie Deklarácie nezávislosti ako záverečné a nesporné vyhlásenie nezávislosti amerických kolónií od Veľkej Británie?

Priradenie Obrázkov


Ceny za Vzdelávanie

Táto cenová štruktúra je k dispozícii iba akademickým inštitúciám. Storyboard That prijíma objednávky.

*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
Viac informácií o plánoch lekcií a podobných aktivitách nájdete v našej kategórii História.
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
https://sbt-test.azurewebsites.net/sk/lesson-plans/príčiny-americkej-revolúcie
© 2020 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
Vytvorených vyše 14 miliónov storyboardov
Storyboard That Family